Bài 1 - Giới thiệu khởi nghiệp kinh doanh

Nội dung bài 1:

 • Khởi nghiệp là gì?
 • Doanh nghiệp, Doanh nhân là gì?
 • Lý do khởi nghiệp?
 • Ai cũng có thể khởi nghiệp kinh doanh 

Tóm tắt nội dung

Khởi nghiệp là gì?

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực có sẵn để tạo ra sản phẩm hữu ích cho khách hàng qua đó tạo ra doanh nghiệp sinh lời, mở rộng và hoạt động duy trì lâu dài.

Các hoạt động kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp đã có từ lâu.

Doanh nghiệp hình thành như thế nào?

Doanh nhân thường khởi nghiệp từ:

 • Cải tiến sản phẩm có sẵn
 • Làm ra sản phẩm mới
 • Mô hình mới
 • Phân khúc khách hàng mới từ các sản phẩm có sẵn

Để khởi nghiệp cần gì?

 • Sử dụng thời gian rảnh hiệu quả
 • Các nguồn lực có sẵn
 • Kiến thức về nhu cầu của thị trường và cách thức tạo dựng sản phẩm

Hỗ trợ: zalo 0946-808-181

Thảo luận

0 Bình luận