Thế kỷ 20 là thế kỷ của tài chính. Còn thế kỷ 21 này dành cho chuỗi cung ứng.


Nguồn: CafeF - TV Hub


Quản lý hay bị quản lý?

Thời đại đã thay đổi, bây giờ không còn là cạnh tranh giữa các công ty, bây giờ là cuộc chơi của các chuỗi cung ứng. Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải có chiến lược quản lý chuỗi cung ứng phù hợp.

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Phát triển chiến lược cung ứng phù hợp.
  • Phát triển kế hoạch cung ứng và thực thi.
  • Kiểm soát và cải thiện hoạt động của chuỗi cung ứng.

Bạn cần marketing để hiểu khách hàng nhưng bạn cần quản lý chuỗi cung ứng - supply chain management để đem sản phẩm đến khách hàng cùng lúc tạo ra lợi nhuận.

Hỗ trợ: zalo 0946-808-181

Quản lý chuỗi cung ứng APICS CSCP


Khóa học cung cấp kiến thức quản lý chuỗi cung ứng CSCP APICS.

Khóa học dành cho:

  • Doanh nhân, trưởng phòng, CEO, bất kỳ ai muốn tìm hiểu kiến thức chuẩn quốc tế về quản lý chuỗi cung ứng.
  • Dành cho người muốn tìm hiểu quản lý chuỗi cung ứng CSCP
  • Dành cho người muốn học để thi chứng chỉ CSCP

Đảm bảo hài lòng. Hướng dẫn, hỗ trợ thi CSCP.

Liên hệ: zalo 0946 808 181

Emai: [email protected]


Nội dung APICS CSCP


APICS CSCP bao gồm các khái niệm, chiến lược, quy trình, công cụ và công nghệ được áp dụng để quản lý luồng luân chuyển vật liệu, thông tin và giá trị từ đầu đến cuối trong chuỗi cung ứng.

Các chủ đề được tổ chức thành ba lĩnh vực nội dung chính:

I. Supply Chain Design - Hoạch định chuỗi cung ứng

Phần này đề cập đến các khái niệm và chiến lược được sử dụng để phát triển một chiến lược chuỗi cung ứng phù hợp với các mục tiêu kinh doanh và chiến lược của công ty, các công cụ chiến lược cơ bản và kỹ thuật để thực hiện. Nó bao gồm thiết kế chuỗi cung ứng cho luồng luân chuyển sản phẩm, thông tin và tiền mặt, sử dụng mô hình SCOR®, quản lý dự án và công nghệ thông tin.

II. Supply Chain Planning and Execution - Lập kế hoạch cung ứng và thực thi

Phần này đề cập đến các quy trình cần thiết đối với các đối tác trong chuỗi cung ứng bao gồm cả việc lập kế hoạch và thực thi. Nó bao gồm quản lý cung cầu, quản lý mối quan hệ và giảm thiểu sự lãng phí trong các hoạt động trong chuỗi cung ứng.

III. Supply Chain Improvement and Best Practices - Cải tiến chuỗi cung ứng

Phần này bao gồm quản lý và cân bằng cung và cầu thông qua đo lường, phân tích và cải tiến các quy trình chuỗi cung ứng. Nó đề cập đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định, tầm quan trọng của tính bền vững và trách nhiệm xã hội cũng như việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Khóa học này giúp bạn phát triển khả năng xây dựng các quy trình hoạt động của chuỗi cung ứng cũng như khả năng của chuỗi cung ứng để nó tương thích với từng chiến lược kinh doanh khác nhau.

Giảng viên:

Trần Thái Sơn

Co-founder: TBA cold supply chain

Founder: trieuphuthantoc.com, Success Foundation

Dịch giả sách:

Sứ mệnh khởi nghiệp: https://tiki.vn/su-menh-khoi-nghiep-p50359874.html

Triệu phú thần tốc: https://tiki.vn/trieu-phu-than-toc-p94878710.html

Liên hệ: zalo 0946 808 181

Emai: [email protected]

Nội dung khóa học


  Chiến lược chuỗi cung ứng
Available in days
days after you enroll
  Quản lý chuỗi cung ứng
Available in days
days after you enroll
  Hoạch định chuỗi cung ứng
Available in days
days after you enroll

Đăng ký học