Khóa học online - Marketing căn bản


Giới thiệu khóa học:

Hỗ trợ: zalo 0946808181

Email: [email protected]

Giảng viên:

Trần Thái Sơn

AMA Professional Certified Marketer - Marketing Management (2022)

Co-founder: TBA cold supply chain

Founder: trieuphuthantoc.com, Success Foundation

Dịch giả sách:

Sứ mệnh khởi nghiệp: https://tiki.vn/su-menh-khoi-nghiep-p50359874.html

Triệu phú thần tốc: https://tiki.vn/trieu-phu-than-toc-p94878710.html

Nội dung khóa học

Marketing căn bản


  Các nguyên tắc nền tảng của Marketing
Available in days
days after you enroll
  Lợi thế cạnh tranh
Available in days
days after you enroll
  Hành vi tiêu dùng
Available in days
days after you enroll
  Phân khúc thị trường
Available in days
days after you enroll
  Sản phẩm và bán lẻ
Available in days
days after you enroll
  Các hoạt động tiếp thị
Available in days
days after you enroll
  Các khái niệm Marketing phổ biến
Available in days
days after you enroll
  Marketing nâng cao - phần 1 - Marketing hiện đại
Available in days
days after you enroll
  Marketing nâng cao - Phần 2 - Chiến lược và hoạch định Marketing
Available in days
days after you enroll
  Marketing nâng cao - Phần 3 - Trải nghiệm sản phẩm
Available in days
days after you enroll
  Marketing nâng cao - phần 4 - Dịch vụ xuất sắc
Available in days
days after you enroll
  Marketing nâng cao - phần 5 - Chiến lược giá bán - Chiến lược phân phối
Available in days
days after you enroll
  Marketing nâng cao - phần 6 - Chiến lược promotion
Available in days
days after you enroll
  Phần kết
Available in days
days after you enroll

Đăng ký học online